Агрегатор новин Заліщик в Інтернеті

Політика конфіденційності

Керуючись нормами Цивільного Кодексу України та Закону України "Про авторські та суміжні" всі матеріали які знаходяться на сайті:
- статті
- промови
- фото та відео-матеріали
є об'єктами авторського і суміжного права і охороняються законом.
 
Всі матеріали проекту опубліковані відкрито для вільного доступу з метою ознайомлення.
 
Будь-яке опублікування, відтворення, переклад, переробка, адаптація, продаж матеріалів сайту потрібно узгоджувати з авторами та співавторами, з якими ви можете зв'язатися через адміністратора порталу zal.te.ua Олександра Хомишина

Незаконні та неузгодженні дії з вище згаданими матеріалами тягне за собою настання відповідальності.

У порядку встановленому законом є випадки, коли дозволяється використовувати певну інформацію з порталу zal.te.ua без згоди автора:
- як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо і телепередачах, фонограмах, відеограмах призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому цією метою;
- для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою.
- в інших випадках передбаченим законом.

Також при використанні матеріалів обов'язковим є посилання на портал zal.te.ua

Автору твору належать особисті немайнові права, встановленні статтею 423 Цивільного Кодексу України, а саме:
- право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником) об'єкта права інтелектуальної власності;
- право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектульної власності, здатному завдати шкоду честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
- інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
А також право:
- вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо;
- забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;
- обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;
- на недоторканість твору.

Закон України "про авторські та суміжні права"
Цивільний Кодекс України - Глава 35

 
 
- Компанія Google використовує файли cookie для показу об'яв на нашому сайті.
- Використання компанією Google файлів cookie DART дозволяє показувати користувачам об'яви при відвідуванні як нашого, так і інших сайтів в Інтернеті.
- Користувачі можуть відмовитись від використання файлів cookie DART, відвідавши сторінку з політикою конфіденційності для об'яв і мережі партнерських сайтів Google.
 

Пошук

Система Orphus