Перспективи освітньої галузі району

Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. передбачає реформування системи освіти. Метою реформи є підвищення конкурентоспроможності української освіти, інтеграція в єдиний європейський освітній простір.

Для досягнення цієї мети на період реформи поставлено такі завдання: створити єдиний освітній простір, удосконалити систему управління освітою; підвищити якість освіти; забезпечити доступність до якісної освіти, спадкоємність рівнів освіти; підвищити ефективність фінансування освіти.

Передбачено такі етапи реформи:

I етап (до кінця 2010 р.):

– внесення змін до Бюджетного кодексу для підвищення фінансової автономності навчальних закладів; оптимізація кількості бюджетних програм у сфері освіти.

У районі функціонує 10 освітніх програм, з яких потребують додаткового фінансування Програми «Шкільний автобус», «Профільне навчання», Програма розвитку обдарованої учнівської молоді, «Освіта Заліщанщини» в частині забезпечення дошкільною освітою.

У перспективі в районі планується функціонування 7 освітніх округів на базі Заліщицької гімназії, СШ ім..О.Маковея м.Заліщики,ЗОШ І-ІІІст.№2 м.Заліщики, ЗОШ І-ІІІст.смт Товсте, ЗОШ І-ІІІс. с.Дорогичівка, ЗОШ І-ІІІст.с.Касперівці, ЗОШ І-ІІІст. с.Синьків, ЗОШ І-ІІІст. с.Торське. Це стане заключним етапом профілізації старшої школи.

З метою забезпечення розвитку освітніх округів у районі функціонує 8 шкільних автобусів, 3 з яких придбані за Програмою «Шкільний автобус», 2 - за кошти місцевого бюджету та 2 орендованих, 1 шкільний автобус придбаний за кошти мецената. Планується придбання типових шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІст. сіл Дунів, Блищанка, Дзвиняч.

– вироблення рекомендацій для місцевих рад щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Планується у районі проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема малочислені та безперспективні, пристосовані школи, при забезпеченні підвозом учнів та вчителів, реорганізувати або призупинити їх діяльність з наданням можливості здобуття освіти дітьми шкільного віку у типових сусідніх навчальних закладах та працевлаштуванні педагогів: ЗОШ І-ст. с.Голігради, ЗОШ І-ІІст.с.Слобідка.

II етап (до кінця 2012 р.): удосконалення законодавчої бази щодо диверсифікованості джерел фінансування освіти, розширення автономії ВНЗ у навчальній, науковій, фінансово-господарській діяльності, запровадження механізму національного «ендавменту»; участь України в міжнародних оцінках (TIMSS 2011 та ін.); удосконалення нормативного забезпечення освіти (Програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки, Програма поліпшення якості природно-математичної освіти, Програма «Сто відсотків» – масштабне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, нові типові штатні нормативи для всіх рівнів освіти);

Із 36 загальноосвітніх навчальних закладів забезпечено 31освітній заклад НКК, з них 2 має по 2 навчально-комп’ютерних комплекси. Усі ЗНЗ І-ІІІ, І-ІІ та одна І-ст. підключені до мережі Інтернет. 784 вчителі району підготовлені по Програмі Майкрософт для роботи з використанням комп’ютера та програмних засобів навчання на уроках.

У районі охоплено дошкільною освітою 384 дитини, що становить 98% від загальної кількості даної категорії. На даний час залишається проблема охоплення навчанням дітей дошкільною освітою у с. Рожанівка, де проживає 43 дітей, з яких 10 - п’ятирічного віку.

Вирішується питання будівництва ДНЗ у місті Заліщики, з цією метою виготовляється проектно-кошторисна документація.

III етап (до кінця 2014 р.): запровадження Національної рамки кваліфікацій; створення нових державних стандартів початкової, базової й повної середньої освіти; запровадження стандартів, що ґрунтуються на компетенціях, у професійно-технічній освіті.

Павло Мирончук,
завідувач відділу
з питань освіти РДА

Газета "Колос" №99-100, від 2 грудня 2011 року

Новини Заліщик в Інтернеті

Пошук

Система Orphus